« کامیون » تگ ها

26 شهریور 1396 12:10 دستورالعمل جدید صادرات و ترانزیت کالای نفتی

با توجه به اخبار ارسالی به نقل از گمرک ایران ، مسعود کرباسیان در خصوص توافق با وزارت نفت بر سر تشریفات ترخیص محموله های صادراتی مشتقات و فرآورده های نفت و گاز