خدمات

خدمات لجستیک

ارائه انواع خدمات لجستیک اعم از :

1- حمل و نقل بار در کلیه شقوق حمل
     • حمل دریائی محمولات کانتینری ، فله و کالای عمومی
     • حمل و نقل و ترانزیت مواد نفتی و فرآورده های نفتی
     • حمل محمولات بصورت ریلی و جاده ای
     • ترانزیت کالا به گمرکات داخلی ، کشور های همسایه و آسیای میانه
     • حمل و نقل بصورت ترکیبی

2- طراحی خدمات و راهکارهای حمل و نقل بر مبنای نیاز مشتری
     • تخلیه و بارگیری و بار چینی کالا
     • انبار داری و نگهداری کالا
     • بسته بندی و علامت گذاری کالا
     • حمل و نقل و جابجائی
     • ارائه خدمات و تشریفات گمرکی
     • ارائه پکیج کامل خدمات لجستیک
3- مدیریت خدمات لجستیک بارهای پروژه ای
4- طراحی خدمات و راهکارهای زنجیره ای حمل برمبنای نیاز مشتری
5- ارائه خدمات حمل و نقل هوائیارسال درخواست