خدمات

مشاوره

افتخار ماست ، که با دارا بودن تخصص و مهارت ، بهترین مشاوره و راه کار
موثر را در تمامی مراحل از ابتدا تا توسعه کسب و کار صاحبین مشاغل ارائه دهیم :

     • حمل و نقل و خدمات دریایی و بندری
     • طراحی و ارائه راه کارهای لجستیکی و خدماتی
     • تحقیق و تحلیل در زمینه های مورد نیاز
     • تحقیق و بررسی بازارهای هدفارسال درخواست